Hvem kan blive medlem

HVEM KAN BLIVE MEDLEM

Som medlem kan bla. optages
  1. Som medlem kan optages enhver, der fra sit forretningssted i Danmark driver lovligt erhverv som vognmand, og som har en væsentlig berettiget erhvervsmæssig interesse i medlemskab.
  2. Som medlem kan endvidere optages børn i faderens(moderens) forretning eller omvendt, såfremt de ikke er medlem af en fagforening.

Se de samlede betingelser under § 3 i vedtægterne HER.

Kontakt bestyrelsen eller servicekontoret for nærmere information.