Synsrapport

Uddrag fra bekendtgørelse 2012-06-01 nr. 516 om godkendelse og syn af køretøjer § 34 og § 34 a:

Dokumenter
§ 34
De øvrige ved synet afleverede dokumenter samt eventuelle nye attester, jf. §§ 44-46, udleveres til fremstilleren efter synet.
Stk. 2. Ved indberetning til SKAT af første registrering i Danmark, ændringer af art/anvendelse eller ændringer af tekniske data udleveres samtidig en udskrift af det indberettede registreringsgrundlag.

§ 34a
I følgende køretøjer skal en synsrapport svarende til det seneste regelmæssige syn eller en kopi heraf eller, i tilfælde af en elektronisk udstedt synsrapport, en certificeret eller original udskrift af denne rapport og rapporten fra det seneste syn ved vejsiden opbevares om bord på køretøjet, når den forligger:
1. Motorkøretøjer konstrueret og fremstillet til befordring af personer og deres bagage med mere end otte siddepladser foruden førerens siddeplads – køretøjsklasse M2 og M3, jf. bilag 1, afsnit 1.03 punkt 022 og 023 i bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr.
2. Motorkøretøjer konstrueret og fremstillet til godstransport med en totalvægt på over 3,5 ton – køretøjsklasse N2 og N3, jf. bilag 1, afsnit 1.03 punkt 025 og 026 i bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr.
3. Påhængsvogne konstrueret og fremstillet til godstransport eller personbefordring såvel som til personers ophold og med en totalvægt på over 3,5 ton – køretøjsklasse O3 og O4, jf. bilag 1, afsnit 1.03 punkt 113 og 114 i bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr.

Stk. 2. Elektronisk bevis for de i stk. 1 nævnte syn accepteres, når oplysninger herom er tilgængelige.

Såfremt synsrapporten ikke medbringes vil det formentlig udløse en bøde på kr. 1.000 til VOGNMANDEN!