Skriftlige anvisninger

Skriftlige anvisninger – sikkerhedskort
Skriftlige anvisninger skal gives af transportøren til køretøjets mandskab på et sprog, som hvert medlem kan læse og forstå, inden transporten påbegyndes. Transportøren skal sikre, at hvert medlem af køretøjets mandskab forstår og er i stand til at udføre anvisningerne korrekt.

Inden transporten påbegyndes, skal medlemmerne af køretøjets mandskab orientere sig om det læssede farlige gods og se anvisningerne for at få detaljerede oplysninger om de foranstaltninger, der skal træffes i tilfælde af en ulykke eller en nødsituation. De skriftlige anvisninger skal svare til følgende fire siders model med hensyn til form og indhold.

Krav til sikkerhedskortets indhold
Der er helt faste krav til, hvordan sikkerhedskortet skal se ud. Det skal svare til den i ADR viste 4- siders model med hensyn til form, farver og indhold, og det er Beredskabsstyrelsens opfattelse, at sikkerhedskortets indhold (layout, tekst og format) ikke må ændres.

Der må således ikke i tabellen fjernes klasser, som ikke transporteres på køretøjet, og der må ikke tilføjes yderligere oplysninger (f.eks. tekst, logo eller lign.). Det er dog tilladt at tilpasse de yderligere anvisninger, der er anført på side 2 og side 3 i sikkerhedskortet, så de afspejler de klasser af farligt gods, der skal transporteres, og deres transportform.

Seneste udgave af de skriftlige anvisninger er fra 2017, og  du kan downloade herfra

Har du behov for skriftlige anvisninger på andre sprog finder du dem her