Sikringsplaner

Sikringsplaner ved håndtering af farligt gods
I henhold til ADR/RID-konventionens kapitel 1.10 skal virksomheder, der håndterer eller transporterer farligt gods i mængder der overstiger frimængden, indføre retningslinier som sikrer virksomheden, virksomhedens personale samt det omkringliggende samfund mod terror.

Reglerne for sikring er lovpligtige og bør være en integreret del af sikrings- og kvalitetsstyringssystemet hos de virksomheder, som beskæftiger sig med farligt gods.

Hvordan sikringsplaner skal implementeres, vil dog afhænge af de individuelle forhold i virksomhederne, den transportkæde de indgår i, og deres vurdering af risici og mulige konsekvenser.

Kravene i ADR om sikring gælder ikke for transport af begrænsede mængder og farligt gods under frimængden i henhold til ADR, med visse undtagelser.

I tilfælde af ”højrisiko” farligt gods gælder der specifikke og mere omfattende regler, der skal forebygge misbrug af farligt gods til terroristformål og dets potentielle alvorlige konsekvenser. Der skal bl.a. udarbejdes en sikringsplan med et indhold som beskrevet i ADR kapitel 1.10.3.2.2.

Transportører, afsendere og modtagere bør samarbejde med hinanden og med de kompetente myndigheder for at udveksle trusselsoplysninger, anvende passende sikringsforanstaltninger og reagere på sikringsrelaterede hændelser, men der ikke krav om at virksomheden skal udlevere sikringsplanen til nogen myndighed.