Sikkerhedsrådgiver

Sikkerhedsrådgiver

Virksomheder, som har med transport af farligt gods at gøre, skal have en sikkerhedsrådgiver. Man har med farligt gods at gøre, hvis man transporterer eller afsender farligt gods, eller som med henblik på en sådan transport udfylder transportdokumenter eller klassificerer, mærker, emballerer, læsser eller aflæsser farligt gods.

DTL tilbyder medlemmer at varetage hvervet som sikkerhedsrådgiver for virksomheden. Når du indgår aftale om sikkerhedsrådgivning med DTL får du ikke kun 1, men 3 sikkerhedsrådgivere – Christian B. Hansen, Kim Tatt Jacobsen og Jens Gjerløv – et stærkt team.

Sikkerhedsrådgiveren skal udpeges skriftligt, og man skal til Beredskabsstyrelsen oplyse navn og personnummer på den eller de i virksomheden, der er udpeget.

Vil du vide mere så tryk her