Modulvogntog

Transport af farligt gods på modulvogntog

Af Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog § 18 fremgår følgende:

»Modulvogntog må anvendes til transport af farligt gods (ADR), såfremt vogntoget opfylder bestemmelserne i ADR-konventionen, samt multilateral aftale 262 eller 263, som dispenserer for kravet om, at der i et vogntog kun må anvendes ét påhængskøretøj.«

Det betyder at bl.a. følgende bestemmelser skal være opfyldt:

– Bruttovægt af det farlige gods må ikke overstige 40.000 kg
– Alle relevante bestemmelser i ADR skal være opfyldt
– I transportdokumentet skal følgende være angivet: ”Transport i henhold til kapitel 1.5.1 i ADR (M262)” eller (M263) hvis transporten foregår i bulk eller tanke.

Vil du vide mere Tryk her