Kapitel 1.3

Uddannelse af andre personer end førere med ADR-bevis

Personer, hvis opgaver vedrører transport af farligt gods ad vej, skal i et omfang, der svarer til deres ansvarsområder og opgaver, uddannes i de krav, der stilles til transport af sådant gods i overensstemmelse med ADR kapitel 1.3. Dette krav gælder for personer, som f.eks. personale, der er ansat af vognmanden eller afsenderen, personale, som læsser eller aflæsser farligt gods, personale i speditørkontorer, som er involveret i transport af farligt gods ad vej.

Uddannelsen kan have en varighed fra få timer op til flere dage alt efter, hvilke funktioner det drejer sig om. Der er ingen formelle krav til underviseren ud over, at han skal kende til reglerne. I princippet kan det være en ”intern” person, der underviser de øvrige ansatte.

Arbejdsgiveren skal opbevare dokumentation vedrørende gennemført uddannelse og efter anmodning stille den til rådighed for medarbejderen eller den kompetente myndighed. Uddannelsesdokumentationen skal opbevares i en periode fastsat af den kompetente myndighed og kontrolleres ved påbegyndelsen af et nyt ansættelsesforhold.

Når DTL laver kurser efter ADR kapitel 1.3 udsteder vi bevis både til arbejdsgiveren og til hver enkelt deltager.

Vil du vide mere Tryk her