Bødekatalog

Bødekatalog

Rigspolitiets Færdselssektion har opdateret bødekataloget, som anvendes ved forberedelser af sigtelser begrundet i overtrædelser af den til enhver tid gældende bekendtgørelse om Vejtransport af farligt gods ad vej.

Bødekataloget er vejledende og anvendes over hele landet med det formål at opnå en retspraksis, der sikrer et ensartet bødeniveau. Der er efterhånden opnået retspraksis for store dele af indholdet.

I forbindelse med søtransport af farligt gods, f.eks. ved færgefart til og fra Danmark, skal man forvente, at bødetaksterne bliver beregnet i henhold til reglerne om sikkerhed til søs, hvilket betyder, at startprisen for første overtrædelse vil være på mindst kr. 20.000.

Bødekatalog-Tryk her