ADR bevis

Farligt gods uddannelse (ADR-bevis)

Transporteres der farligt gods over frimængden skal føreren af køretøjet være i besiddelse af et ADR-bevis udstedt af den kompetente myndighed eller af en organisation, der er anerkendt af denne myndighed. Det skal fremgå af ADR-beviset, at de har gennemført en uddannelse og bestået en eksamen i de særlige krav, der skal opfyldes under transport af farligt gods.
Kurserne har forskellig længde alt efter hvad ADR beviset skal være gyldig til.

Kursusnavn Varighed timer
Grundkursus 21 + eksamen
Repetition grundkursus 12 +eksamen
Grundkursus + klasse 1 25 + eksamen
Repetition grundkursus + klasse 1 16 + eksamen
Grundkursus + klasse 7 25 + eksamen
Repetition grundkursus + klasse 7 16 + eksamen
Grundkursus + klasse 1 + tank 38 + eksamen
Repetition grundkursus + klasse 1 + tank 27 + eksamen

 

Efter du har gennemført farligt gods uddannelsen og bestået eksamen, skal der udstedes et ADR-bevis. For ADR-beviset skal betales et gebyr på 290,- kr.

Når du møder frem på kurset, skal du oplyse, hvem der skal betale gebyret, hvis ikke dette allerede er oplyst i forbindelse med din tilmelding til kurset.

Efter bestået eksamen og betaling af gebyr sættes ADR-beviset i produktion ved en ekstern kortproducent. Du vil modtage dit ADR-bevis med posten ca. 1 uge efter, at betalingen er registreret. ADR-beviset sendes som udgangspunkt til den adresse, der står anført i CPR-registret på tidspunktet for tilmeldingen til kurset. Hvis du er ved at flytte eller ønsker ADR-beviset sendt til en anden adresse, skal du oplyse dette, når du møder frem på kurset.

Der udstedes ikke et midlertidigt ADR-bevis, så du må ikke køre med farligt gods, før du har modtaget ADR-beviset. Har du i forvejen et gyldigt ADR-bevis, kan dette dog anvendes, indtil du modtager det nye ADR-bevis. Skal du på repetitionskursus, er det vigtigt, at du tilmelder dig i god tid, så du kan nå at modtage dit nye ADR-bevis inden udløbet af dit nuværende ADR-bevis.

ADR konventionen finder du på Tryk her
Vil du vide mere Tryk her

Vognmandens vidensbank Vognmandens Vidensbank Version 15